PRO STAVEBNÍ FIRMY (subdodavatele)jiné fyzické osoby (OSVČ)
VÍTEJTE !
VÍTEJTE !
> O FIRMĚ
MINI-MAX spol. s r.o.
MINI-MAX spol. s r.o.
... ochranu nechte na nás!
> INFORMACE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH
Firma MINI-MAX, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 pracovníky s více než třiceticetiletou praxí v oboru jako rodinná firma.

Od začátku se zaměřila na komplexní  služby v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.

V uvedené oblasti máme smluvní partnerské firmy, pro které vykonáváme stálý výkon bezpečnostního a požárního technika (odborně způsobilých osob podle legislativy)

Dále poskytujeme poradenství  i pro další firmy, v rámci jednorázových akcí.

Jednatelem  firmy je Ing. Danuše Vopatová. - výpis z obchodního rejstříku
Zde připravujeme vstup pro smluvní zákazníky..
Copyright © 2009 by MINI-MAX spol. s r.o. ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@mini-max.cz
Pablo Software Solutions

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

PŘI PROFESIONÁLNÍM
OUTSOURCINGU  BOZP A PO:
Realitní kancelář LYNX REALITY Praha
> ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVBÁCH
> INFORMACE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH
> ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOST PRÁCE NA STAVBÁCH
> O FIRMĚ

PŘI PROFESIONÁLNÍM
OUTSOURCINGU  BOZP A PO:

Rychlý kontakt:    tel.: 353 540 855    e-mail: zde
zavedení systému řízení BOZP a PO ve společnosti,
vyhledání a vyhodnocení rizik na pracovištích a jednotlivých pracovních činnostech
přehledné a jednoduché zpracování potřebných dokumentací a vnitřních předpisů - druhy dokumentace…
školení pracovníků  v oborech stanovených pro OZO.
U SMLUVNÍCH PARTNERŮ A PŘI  JEDNORÁZOVĚ POSKYTNUTÝCH SLUŽBÁCH BOZP a PO

Provedení
auditu v organizaci. Stanovení řešení dle požadavků  a možností klienta
PŘI  PRŮBĚŽNÉM POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB BOZP A PO (SMLUVNĚ)
provádění předepsaných školení ve stanovených lhůtách pro určené skupiny pracovníků,
provádění stanovených kontrol v dohodnutých termínech a rozsahu,
účast při objasňování pracovních úrazů, havárií a skoronehod,
účast při kontrolách státních orgánů    (SPD, OIP),
pravidelné hodnocení bezpečnostních a zdravotních rizik,
pravidelné aktualizace dokumentace BOZP a PO
Zavedení online systému BOZP a PO, kterým bude zajištěn snadný přístup ke všem informacím  týkající se BOZP a PO ve firmě, např.
Elektronická kniha úrazů
Sledování lhůt lékařských prohlídek včetně tisku poukazů LPK
Sledování lhůt odborných školení pracovníků včetně zajištění smluvních školitelů
Sledování základních školení včetně tisku presenčních listin
Sledování revizí a kontrol TZ včetně zajišťování smluvních RT

Posouzení stavebního záměru z hlediska určení koordinátora BOZP - § 14 a posouzení nutnosti zpracování plánu BOZP - § 15
V odpovídajících případech předchozího bodu:
O Činnost koordinátora BOZP při přípravě stavby ......více
O Činnost koordinátora BOZP při realizaci stavby .....více
O PLÁN BOZP na staveništi . více
O Zpracování ohlášení stavby na OIP v rozsahu přílohy 4 nař. vl.591/2006 Sb.
PRO ZADAVATELE - INVESTORA zajistíme ze zákona 309/2006 Sb.:
PRO HLAVNÍHO ZHOTOVITELE
Výkon bezpečnostního technika na staveništi se zaměřením na součinnost se subdodavateli
Písemná informace o rizicích ke zvoleným postupům na stavbě
Školení subdodavatelů podle zákona č. 262/2006 Sb. ZP § 101
Zpracování a aktualizace potřebné dokumentace podle §§ 16 a 17,
Předání informace o rizicích na stavbě
Zpracování dokumentace BOZP pro stavbu
CENA SLUŽEB
Cena se stanovuje individuálně dohodou podle rozsahu služeb ve vztahu k předmětu podnikání firmy, počtu zaměstnanců, objektovou rozsáhlost a vzdálenost.
Osvědčení o odborné způsobilosti v prevenci rizik -…zde
Certifikát ke způsobilosti v prevenci rizik  -…zde
Osvědčení o odborné způsobilosti v požární ochraně - …zde
Osvědčení k výkonu koordinátora BOZP na staveništi -… zde
Osvědčení k výkonu  BT  podle vyhl.ČBÚ 298/05 Sb. -…zde
OPRÁVNĚNÍ FIRMY
Spolehlivost a flexibilitu
Osobní přístup
Upřednostnění zájmů zaměstnavatele
Nepřetržitý  HOTLINE pro zákazníky
NABÍZÍME