Copyright © 2009 by MINI-MAX spol. s r.o. ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: info@mini-max.cz
MINI-MAX spol. s r.o.
MINI-MAX spol. s r.o.
Pablo Software Solutions
... ochranu nechte na nás!
Z důvodu neustále se zvyšujících nároků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) od roku 1994 poskytujeme jako společnost MINI-MAX spol. s r.o. služby v oblasti BOZP a PO.
Technici zajišťují splnění všech legislativních požadavků, které jsou na Vás -
majitele firem i vedoucí pracovníky kladeny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
Cílem je komplexní poskytnutí služeb v oblasti BOZP a PO, ale i dalších souvisejících služeb, jako například
školení, revize vyhrazených technických zařízení, prodej osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), prodej bezpečnostních tabulek, prodej věcných prostředků požární ochrany.
Vstupní audit
Prvním krokem k zajištěni fungujícího systému BOZP a PO ve vaši společnosti je zjištění stávajícího stavu zajištění předepsaných povinností podle legislativních požadavků v oblasti BOZP a PO. Jedná se o prověření celého systému a organizace Vaší firmy, vedení dokumentace BOZP a PO a kontrolu všech pracovišť a provozů.
Školení
Pomůžeme Vám se školením v oblasti BOZP a PO. Tato oblast zahrnuje několik druhů školení prováděných presenční formou:
Dokumentace
Poskytnutím služby Vám zpracujeme dokumentaci BOZP a PO na základě vstupního auditu pro všechna současná pracoviště, začlenění vámi provozovaných činností do kategorií prací a do kategorií požárního nebezpečí. Pro příklad uvádíme:

Seznam dokumentace BOZP:
Chcete nám zaslat dotaz? Klikněte zde.
Rychlý kontakt:
353 540 855
Realitní kancelář LYNX REALITY Praha

Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

školení bezpečnosti práce pro vedoucí zaměstnance
školení řidičů referentů
školení obsluhy vysokozdvižných vozíků
školeni řidičů nákladních automobilů
školení jeřábníků a vazačů
školení lešenářů
školení svářečů
školení pro práce ve výškách
školení pracovníků s elektrotechnickou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. §4, §5
školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance
školení odborné přípravy preventistů PO
školení zaměstnanců zařazených do požární hlídky
a další
identifikace a prevence rizik
kategorizace prací
traumatologický plán, havarijní plán
evidence popř. hlášení pracovních úrazů
směrnice pro řízení BOZP v podniku
směrnice pro přidělování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům
směrnice práce zakázané ženám a mladistvým
bezpečnostní a provozní pokyny pro technická zařízeni
provozní řády
a další
Seznam dokumentace PO:
začlenění do kategorie dle činnosti
stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
požární řád
požární poplachové směrnice
požární evakuační plán
dokumentace zdolávání požáru
řád ohlašovny požárů
tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců
tématický plán odborné přípravy preventivních požárních hlídek
vedení dokumentace o provedeném školení
a další