Při profesionálním outsourcingu BOZP a PO

U smluvních partnerů a při jednorázově poskytnutých službách bozp a po:

Při průběžném poskytování služeb BOZP a PO (smluvně)

Zajištění bezpečnost práce na stavbách

Pro zadavatele – investora zajistíme ze zákona 309/2006 Sb.:

Pro hlavního zhotovitele

Pro stavební firmy (subdodavatele) a jiné fyzické osoby (OSVČ)

Cena služeb

Cena se stanovuje individuálně dohodou podle rozsahu služeb ve vztahu k předmětu podnikání firmy, počtu zaměstnanců, objektovou rozsáhlost a vzdálenost.